Co to jest prąd elektryczny i jak działa?

Co to jest prąd elektryczny i jak działa

Prąd elektryczny to przepływ elektronów, czyli ujemnych ładunków, przez przewodnik. Elektrony znajdują się na zewnątrz atomów, ponieważ są tak małe, że mogą zmieścić się tylko na zewnętrznej krawędzi.

Jak działa elektryczność?

Elektron to ujemnie naładowana cząstka subatomowa. Elektrony są związane z atomami za pomocą sił elektromagnetycznych. Elektrony znajdują się w najbardziej zewnętrznej powłoce atomu. Główna różnica pomiędzy elektrycznością a innymi rodzajami energii polega na tym, że jest ona tworzona przez poruszające się elektrony. Kiedy elektrony się poruszają, tworzą wokół siebie pola energii. Pola tworzone przez elektrony nazywane są polami elektrycznymi.

Co to jest napięcie?

Napięcie jest miarą energii. Może to być energia, która przepływa przez żarówkę, lub energia, która przechodzi z jednego przedmiotu (takiego jak bateria) do innego przedmiotu (takiego jak urządzenie elektryczne). Elektrony to ujemnie naładowane cząstki, które przepływają przez przewód tworząc prąd elektryczny. Różnica w napięciu pomiędzy dwoma punktami sprawia, że elektrony się poruszają. Napięcie jest mierzone w woltach (V).

Co to jest przewodnik?

Przewodnik to materiał, który pozwala elektronom poruszać się przez niego. Metale są zazwyczaj dobrymi przewodnikami. Najczęściej używanym przewodnikiem jest miedź. Elektrony, które przepływają przez przewodnik, tworzą zjawisko zwane prądem. Prąd mierzony jest w amperach (A).

prąd przepływający przez żarówki

Jak działa bateria?

Bateria to urządzenie, które wytwarza prąd elektryczny. Baterie składają się z anody i katody. Anoda jest naładowana dodatnio, a katoda ujemnie. Kiedy pomiędzy anodą i katodą tworzy się obwód, bateria rozładowuje się. Gdy elektrony przepływają z anody, przez obwód, do katody, płynie prąd. Reakcje elektrochemiczne wewnątrz baterii pomagają utrzymać stały przepływ prądu.

Jak działa kondensator?

Kondensator to urządzenie, które przechowuje ładunek. Składa się z dwóch elektrod oddzielonych materiałem dielektrycznym. Kondensator służy do przechowywania napięcia i uwalniania go później. Kiedy przez kondensator przepływa prąd, kondensator przechowuje go i ładuje elektrony. Kiedy prąd przestaje płynąć, kondensator uwalnia elektrony. Kiedy pojemność jest mierzona w faradach, napięcie jest mierzone w woltach, a opór jest mierzony w omach, otrzymujemy jednostki kondensatora.

Jak działa izolator?

Izolator to materiał, który nie przewodzi prądu. Najczęściej spotykane izolatory to powietrze, szkło, plastik, guma, ceramika i korek.