Co to jest gaz ziemny?

Co to jest gaz ziemny

Gaz ziemny jest naturalnym węglowodorem występującym w ziemi. Jest to czyste źródło energii, które może być wykorzystywane do ogrzewania, produkcji energii elektrycznej i transportu. Pomimo swojej nazwy, gaz ziemny nie jest w rzeczywistości rodzajem gazu, ale raczej rodzajem paliwa składającego się głównie z metanu (CH4), ale także etanu, propanu i innych mniejszych węglowodorów. Gaz ziemny powstaje, gdy materia organiczna, taka jak rośliny lub odpady zwierzęce, ulega fermentacji beztlenowej w warunkach, w których jest mało tlenu. Rezultat jest zwykle sprzedawany jako sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LPG).

Jaka jest różnica między gazem ziemnym a metanem?

Gaz i metan to różne elementy, które znajdują się w gazie ziemnym, zwykle w proporcji 50:50. Kiedy spalasz gaz ziemny, ilość zawartego w nim metanu jest równa ilości uwalnianego dwutlenku węgla (CO2). Jest to znacznie mniej niż ilość CO2, która jest uwalniana podczas spalania węgla lub ropy, dlatego gaz ziemny jest paliwem znacznie bardziej przyjaznym dla środowiska.

Czym różni się gaz ziemny od innych paliw kopalnych?

W przeciwieństwie do ropy, która jest cieczą, i węgla, który jest ciałem stałym, gaz ziemny znajduje się w skorupie ziemskiej jako gaz. Ponieważ ma on mniejszą gęstość niż paliwa płynne i stałe, musi być transportowany i przechowywany pod wysokim ciśnieniem. Łatwiej jest go również transportować rurociągami niż innymi metodami. Gaz ziemny jest paliwem o czystym spalaniu i niższej emisji dwutlenku węgla niż inne paliwa kopalne. Dodatkowo jest również źródłem energii odnawialnej, ponieważ może być łatwo wytwarzany w wyniku naturalnych procesów, takich jak rozkład materii organicznej.

gaz ziemny wykorzystywany w kuchenkach gazowych

Dlaczego warto używać gazu ziemnego?

Czysty charakter spalania gazu ziemnego sprawia, że jest on czystym źródłem energii, dlatego też stał się popularnym źródłem zasilania w wielu krajach. Gaz ziemny jest również coraz częściej wykorzystywany jako źródło energii odnawialnej, ponieważ może być przetwarzany na energię elektryczną bardziej efektywnie niż wiele innych źródeł. Wytwarza on również mniej zanieczyszczeń CO2 niż inne paliwa, a jako paliwo kopalne jest zasobem nieodnawialnym, który w przyszłości może stać się niewystarczający.